E-post är din egenägda kanal. Människorna i din kontaktlista har samtyckt till att just du får kommunicera med dem. De rent av vill lyssna på det du har att säga. Dessutom är kontakterna “gratis” – de är lätta att locka in och du kan ge dem förtur, rabatter och exklusiva erbjudanden för att de ska stanna ännu längre. Det är din – och bara din – alldeles egna lista.

Personerna i din kontaktlista är dina så länge du förvaltar den väl. Du ska alltså göra allt i din makt för att mottagarna inte ska slänga dina utskick på studs eller klicka på Unsubscribe. För det behöver du vara relevant i din kommunikation och skapa e-postutskick som sticker ut i mediebruset.

Checklistan här nedan plockar du fram nästa gång du ska knåpa ihop ett e-postutskick, nyhetsbrev eller informerande mejl. Den består av 10 punkter och rör såväl mottagaren som mobilanpassning. Nu kör vi!

1. Vem är mottagaren av e-postutskicket?

Är det en ny kund eller en stammis? Är det någon som ofta öppnar dina mejlutskick eller någon som aldrig öppnat dina e-postmeddelanden?

Du behöver ha klart för dig vem mottagaren är. Med vetskapen om det, kan du optimera texterna, tonaliteten och de grafiska elementen utefter målgruppen. Du kan helt enkelt skapa mer relevant innehåll för den som faktiskt ska öppna mejlet.

Genom att målgruppsanpassa innehållet och vara relevant, upplevs du som mer trovärdig. Du får också en högre öppningsfrekvens och klickfrekvens = ökad försäljning.

2. Vilket är syftet med utskicket? 

Ska det sälja, informera eller bygga starkare kundrelationer? 

Genom att ha ett tydligt syfte från början, blir det enklare att exempelvis formulera meningar, välja en CTA och ta fram designen till knapparna i mejlet.

Självklart ska du ha din varumärkesidentitet i åtanke, där val av ord och bilder i e-postutskicket ska stämma överens med policies kring tonalitet och grafisk profil.

3. Kittlar ämnesraden? 

Är utskickets ämnesrad relevant för målgruppen? Väcker den intresse och nyfikenhet? Kommer mottagaren ens kunna låta bli att öppna utskicket? 

Ämnesraden bör vara både personlig, relevant och baserad på mottagarens intressen. Dessutom är det bra att komplettera rubriken med en preview-text som förstärker nyfikenheten ytterligare.

Tips! Använd med fördel en emoji i din ämnesrubrik.

När du känner dig nöjd med ämnesraden och preview-texten, kan du testa dem på en kollega eller kompis för att få input.

4. Är e-postutskickets innehåll relevant? 

Låt säga att du älskar svensk pop. Att musik av artister som Thomas Stenström och Miriam Bryant går varm hemma hos dig. Att du också skulle kunna tänka dig att lyssna lite mer på Daniel Adams-Ray. Låt också säga att den musiktjänst du använder har koll på din musiksmak. Visst vore det då underligt om de ändå skulle tipsa om konserter med Metallica, Rammstein och System of a Down – trots att de har datan som säger att du aldrig lyssnar på dem? Visst skulle du så småningom sluta öppna e-postmeddelandena från musiktjänsten?

Om innehållet i ditt nyhetsbrev eller mejlutskick inte är relevant och du gång på gång skickar mejl som saknar intressant innehåll, kommer mottagaren inte vilja öppna ditt kommande utskick. Och inte nästa efter det. Och inte heller de 10 efterföljande utskicken.

Såväl innehållet och tonaliteten måste anpassas efter mottagaren. Tänk relevans, relevans och återigen relevans.

5. Är e-postmeddelandet visuellt tilltalande?  

Att äta med ögonen är ett välkänt uttryck. Kanske ska inte mottagaren äta ditt e-postutskick, men att skapa ett mejl som är tilltalande är viktigt och utgör en stor konkurrensfördel.

Är du osäker på vilken nivå du ska lägga dig på när det gäller det grafiska? Gå tillbaka till vilket syftet med utskicket är. Ska det sälja, stärka relationen med kunden eller informera? Ett informerande utskick behöver inte designas avsevärt, medan ett säljande e-brev kan behöva lite mer "krydda".

Ett tips är att använda rörligt material då det drar ögonen till sig. Du som säljer upplevelser – som konserter, teaterföreställningar, resor och fotbollsmatcher – kan med fördel använda videos och GIF:ar i dina utskick. Detta eftersom du inte säljer en fysisk produkt, utan en förväntan och bild av något som köps vid ett tillfälle men förbrukas längre fram. En kort video som förklarar ditt erbjudande lite närmare och väcker känslor är därför ett smart drag!

6. Är din CTA tillräckligt tydlig?

Tiden för fluffiga mejl är förbi. Då antalet mejl i omlopp i dag är stort, behöver du hålla dig kort och koncis samt skriva tydliga CTAs (Call To Actions) som konverterar. Du anpassar mejlets CTAs utifrån mottagarens faktiska behov, hittar nyckeln till vad som motiverar honom eller henne samt skapar handling genom att vara träffsäker.

Kort och gott: get to the point, berätta tidigt vad du vill att mottagaren ska göra och håll det hela enkelt.

7. Fungerar alla länkar i ditt mejl?

Se över alla länkar i ditt utskick så att de funkar som tänkt. Går de dit du vill? Har du UTM-taggat länkarna så att du kan spåra dem i ditt analysverktyg (självklart inget måste!)?

Att länkarna är rätt är en hygienfaktor. Du vill inte att mottagaren hamnar på fel sida om hen väl är så intresserad att hen klickar på knappen/länken i mejlet, eller hur?

8. Är utskicket mobilanpassat?

Då en stor andel av alla mottagare öppnar sina mejl i mobilen i dag, är det A och O att du mobilanpassar innehållet i dina e-postutskick.

Ett tips är att se över hur procentfördelningen historiskt sett ut. Hur många har öppnat utskicken i mobil respektive dator? Har det sett olika ut för olika mottagare?

9. Vilken dag och tid ska du skicka ditt mejl?

Ditt e-postutskick kan vara hur bra som helst (kanske går det till och med till historien!). Men, om du inte skickar det vid rätt tidpunkt kan det gå åt skogen. Kanske öppnas det inte ens? 

Se till att ha koll på när just dina utskick har som störst sannolikhet att bli öppnade, genom att gå igenom statistik från tidigare utskick. Du kan också fundera på dag och tidpunkt i relation till e-brevets syfte. Om det innehåller information inför en konsert vill du skicka det vid en tidpunkt, men rör det i stället en tillfällig kampanj vill du (troligen) skicka det vid ett annat tillfälle.

10. Sista checken: Har du skickat ett testmejl till dig själv?

Har du läst igenom allt en sista gång? Rättat till eventuella stavfel? Dubbelkollat knappar, ämnesrader och preview-texer samt att bilderna ligger där de ska? Valt rätt mottagarlista? 

Bra! Skaka av dig nervositeten och klicka på Sänd. 

"E-postkanalen har blivit mycket mer effektiv! Vi lägger mindre tid på det momentet, med mindre ansträngning. Vi skickar dessutom fler mejl och nyhetsbrev samtidigt som öppningsfrekvensen är högre och fler klickar på länkarna i utskicken."

Mattias Ezra

Digital Marknadsförare, Uppsala Konsert & Kongress

E-postverktyg

E-post – din kanske viktigaste kanal

För många är e-postmarknadsföring gammal skåpmat. Men, i ett samhälle där de digitala kanalerna bara blir fler och fler och mottagarna mer och mer upptagna, är det otroligt viktigt att använda kanalen på rätt sätt för att behålla dina kunder och prenumeranter. Och med ett e-postverktyg direktkopplat till din kunddata blir det enkelt. Riktigt enkelt.

Utforska vårt e-postverktyg