Som vi har längtat. Och som det har skissats idéer, snickrats och finlirats. Efter flera månaders arbete kan vi äntligen avslöja vad vi jobbat på. Är du redo för den stora nyheten? Håll nu i hatten, det har blivit dags att presentera vår senaste funktion: Marketing Attribution!

Vad menas med Marketing Attribution?

Marketing Attribution är ett slags mätetal som du använder för att se vilken försäljning din marknadsföring genererat. Det kan handla om att lära dig mer om vad dina kampanjer levererat, vilka marknadsaktiviteter som gått bra respektive mindre bra, samt vilken försäljning dina annonser bidragit med. Med hjälp av Marketing Attribution kan du uppskatta värdet av eller ROI (Return on Investment) för exempelvis dina nyhetsbrev.

Hur fungerar MarketHypes Marketing Attribution-modell?

MarketHype är ett system för marknadsföring av evenemang och upplevelser. Med det sagt är MarketHypes Marketing Attribution-funktion unikt framtagen för dig som är marknadsförare i upplevelsebranschen.

Med funktionen får du ökad förståelse för hur dina marknadsföringsaktiviteter bidrar till din verksamhets försäljning. Hur många konsertbiljetter såldes via nyhetsbrevet? Vad blev snittordervärdet för ditt senaste SMS-utskick? Och hur många av dina kontakter nappade på den där inför besöket-automationen där du tipsade om att förbeställa bubbel till rummet? Allt detta och lite till får du med vår nya Marketing Attribution-funktion.

I MarketHype kan du se den genererade försäljningen ur två olika perspektiv:

1. Marknadsaktiviteters genererade försäljning
Du kollar på ett specifikt e-postutskick, SMS-utskick eller automation (SMS eller e-post) för att se vilken försäljning den enskilda marknadsaktiviteten bidragit med.

2. Evenemangs & produktioners försäljningskällor
Du kollar på ett särskilt evenemang eller produktion för att se vilka marknadsaktiviteter som genererat försäljning för eventet eller produktionen. Du ser också en procentuell fördelning av hur de olika utskicken drivit försäljning till eventet eller produktionen.

Så attribueras e-post, SMS och automationer

För att ett e-postutskick, ett SMS-utskick eller en automation ska attribueras försäljning, krävs det att:

... utskicket går till en mottagare som finns i din kontaktlista,
... mottagaren öppnar utskicket eller klickar på en länk i utskicket, och
... mottagaren genomför ett köp.

Det köp som mottagaren gör kan aldrig utgöra fler än en attribution. Om flera utskick sänds är det med andra ord bara ett av utskicken som attribueras försäljning, där ordern tillskrivs det senaste skickade utskicket (där mottagaren också öppnade eller klickade på en länk i utskicket).

Exempel: Du som verksamhet sänder tre olika utskick inom en vecka. Mottagaren öppnar alla utskick som sänds, men väljer att göra ett köp efter det andra utskicket – innan det tredje utskicket gått iväg. Då attribueras försäljningen till det andra utskicket.

Skillnader mellan e-post och SMS

Det finns skillnader i hur attribueringen för SMS och e-post ser ut i MarketHype. För SMS attribueras försäljningen från ordrar i 24 timmar från det att SMS:et skickas. När det kommer till e-post attribueras försäljningen från köpen i upp till 7 dagar från det att e-postutskicket sänds.

Principen är den samma för automationer som för "vanliga" utskick som skickas manuellt.

3 anledningar: Därför ska du bry dig om Marketing Attribution

Varför ska du egentligen ha koll på vilken försäljning dina marknadsaktiviteter genererar?

1. Optimerar din marknadsföringsbudget

Med Marketing Attribution lär du dig mer om vad som funkar och vad som inte funkar. Vad driver försäljning och vad får mottagarna att konvertera? Med denna typ av kunskap i bakhuvudet kan du ta smartare beslut kring din marknadsföringsbudget och, till exempel, bestämma om du ska satsa mer eller mindre på en särskild kanal. Kostnadseffektivt for the win!

2. Vässar dina kampanjer

Vilket innehåll engagerar kunderna? Vilka budskap får dem att öppna, klicka, interagera och köpa? Det får du veta med hjälp av Marketing Attribution. Information som denna kan du sedan använda för att vässa budskap, timing och kampanjernas grafiska element ytterligare.

3. Förbättrar kundupplevelsen

Om du har stenkoll på kundresan, vilka touchpoints kunderna interagerar med samt när de gör det, kan du skapa en personlig kundupplevelse som dina kontakter sent ska glömma. Genom relevant innehåll, erbjudanden vid rätt tillfälle och bjussigt mervärde, får du starka kundrelationer som varar länge. Ökad kundlojalitet och sannolikhet för konvertering, får du på köpet!

Om du nyttjar informationen du får via Marketing Attribution på rätt sätt kan du, sammanfattningsvis, fatta bättre beslut baserade på data (ditt facit!). Beslut som leder till en optimerad budget, skarpare kampanjer och förstärkta kundupplevelser.