Genom att segmentera dina kunder kan du personalisera din marknadsföring och nå fler (potentiella) kunder. Men hur ska du egentligen gå tillväga om du vill ta fram kundsegment? Ta del av vårt workshopupplägg i 10 steg och kom igång, du också!

Först och främst: Vad är segmentering?

Att segmentera dina (potentiella) kunder innebär att du delar upp dem i mindre grupper. Du undersöker din kunddata för att hitta mönster i exempelvis demografi, geografi och psykografi. Det är kort och gott en kundanalys. Dina identifierade segment – eller målgrupper, som de också kallas – använder du sedan som grund för att exempelvis planera utbudet i restaurangen, sätta kanalstrategier och utforma nyhetsbrev.

Det finns fyra typer av segment:

Demografiska segment
Såsom ålder, kön, inkomst, yrke och utbildning.

Geografiska segment
Såsom region, stad, land och klimat.

Psykografiska segment
Såsom värderingar, attityder och livsstilar.

Beteendesegment
Såsom köpvanor och varumärkeslojalitet.

Varför ska du segmentera dina kunder?

Anledningarna är många. Det korta svaret är dock att du ska lära känna dina gäster och besökare bättre, för att kunna ta smartare beslut, effektivisera din marknadsföring och nå ökad lönsamhet. Att utgå ifrån dina unika segment i olika aktiviteter utgör en stor konkurrensfördel.

Och vad behöver du för att kunna segmentera kunderna?

Du behöver ha tillgång till olika sorters kunddata. I den bästa av världar har du dessutom all din data samlad i en kunddataplattform (CDP). Varför? Jo, en kunddataplattform samlar in, hanterar och visualiserar kunddata från flera olika källor för att ge en enhetlig bild av kundernas interaktioner, egenskaper och beteenden. Exempel på sådana källor är försäljningsdata, besöksdata och data från sociala medier. Det är inget krav att använda en kunddataplattform, men den kommer göra ditt liv 100 gånger enklare.

Träffa mitt i prick! Med kundsegment får du förutsättningarna som krävs för att rikta och personalisera din kommunikation.

Workshop i 10 steg: Kom igång med segmenteringen!

Du vet vad segmentering är och varför du ska göra jobbet, eller hur? Det har därför nu blivit dags att sätta igång på riktigt. Varsågod – här ger vi dig ett workshopupplägg à 10 steg som du och kollegorna kan använda när ni ska segmentera era kunder. Let’s workshop!

1. Definiera workshopens mål & syfte

Definiera tydligt vilket syftet med workshopen är. Är det för att få en bättre förståelse för din kundbas, identifiera målsegment eller förfina befintliga segment? Med tydliga mål säker- ställer du att alla som är med på workshopen jobbar för samma sak.

2. Analysera relevant data – en förutsättning för att kunna segmentera

Plocka fram din befintliga kunddata – för nu ska du analysera! Genom att gå igenom data från exempelvis genomförda evenemang, kundundersökningar och marknadsföringsaktiviteter, får du massor med kundinsikter.

3. Identifiera nyckelsegment

Kan du identifiera några mönster och likheter mellan kunderna när ni granskar datan? Leta efter sådant som intressen, demografiska uppgifter, köpbeteenden och vad det är som motiverar besökarna till klick, interaktioner och köp. Använd informationen för att skapa preliminära segment.

4. Diskutera mera!

Samla in feedback rörande segmenten från workshopdeltagarna. Uppmuntra diskussion och brainstorming och låt alla idéer, tankar och förslag få ta plats. Betrakta feedbacken från olika perspektiv, såsom försäljning, kundservice och produktutveckling.

5. Prioritera segment

Utvärdera segmenten och det potentiella värdet av respektive segment. Vilka segment har störst tillväxtpotential? Vilka kan bli som mest lönsamma? Prioritera de segment som är mest värdefulla och relevanta för din verksamhet och dina affärsmål.

I MarketHype skapar du enkelt upp segment och följer hur de växer över tid.

6. Utveckla segmentprofiler

När du kartlagt vilka segment du vill använda, utvecklar du profiler för varje segment (kallas också personas). Hur gamla är de? Vad jobbar de med? Vad gör de på sin fritid? Vilka medier konsumerar de? Inkludera så många detaljer som möjligt. Detta hjälper dig att bättre förstå och relatera till varje segment.

7. Utveckla strategier för din marknadsföring

För varje prioriterat segment ska du nu ta fram skräddarsydda marknadsföringsstrategier. Fundera på frågor som hur du bäst kan nå och engagera segmenten samt vilka kanaler du ska använda i din marknadsföring. Du kan också ha sådant som prissättning, kampanjer och kundupplevelse i åtanke.

8. Ta fram en action-plan

Hur ska marknadsföringsstrategierna förverkligas? Det skriver du ned i en handlingsplan! Identifiera vilka resurser som krävs, deadlines och ansvariga teammedlemmar.

9. Övervaka och mät dina segment

Håll ett öga på segmenten och marknadsföringsstrategierna samt hur allt fortlöper. Behöver något justeras? Mät och analysera kontinuerligt för att hitta förbättringsområden.

10. Granska, uppdatera, upprepa!

Granska och uppdatera dina kundsegment regelbundet, där du använder ny data, trender, feedback från kunder och andra insikter som grund. Som tidigare nämnt får människor nya intressen och flyttar till nya städer, vilket gör att segmenteringen inte är ett engångsjobb – det är en pågående process. Har det gått en tid sedan workshopen genomfördes kan du alltså med fördel börja om från steg 1. Heja dig!

"Med MarketHype kan jag filtrera fram till exempel alla som varit här minst en gång det senaste året, är i en viss ålder och bor i Göteborg med omnejd. Jag kan också exkludera de som redan fått ett specifikt mejl, vilket är grymt bra!"

Teresa Vikstedt

Digital Marknadsansvarig, Göteborgs Symfoniker

MarketHype

En kunddata-plattform med verktyg för segmentering

MarketHype är ditt system för analys och marknadsföring av upplevelser. Vi samlar enkelt in datan från ditt biljett- eller bokningssystem och ger dig kundinsikter för att snabbt öka din försäljning. Ett inlogg ger dig tillgång till såväl filtrering och segmentering som automationer och säljöversikt.

Gör som många andra i event- och upplevelsebranschen redan gjort – kom igång i dag!

Kom igång